Okoljska politika podjetja Ísey

Cilj podjetja Ísey je proizvodnja zdravih in varnih živil. Nikoli se ne zadovoljujemo s trenutnim stanjem in si vedno prizadevamo izboljšati produkte in procese. Posebej se osredinjamo na okolju prijazne in trajnostne proizvodne metode.

V podjetju Ísey varujemo okolje z naslednjimi ukrepi:

 • Nenehno nadzorovanje in spremljanje okoljskih vplivov celotne vrednostne verige podjetja Ísey.

 • Proaktivno ukrepanje za varovanje in ohranitev živalskega in rastlinskega sveta in njunega naravnega življenjskega prostora. To obsega tudi podpiranje kmetov pri trajnostni proizvodnji mleka.

 • Prizadevanje za učinkovit in trajnostni življenjski cikel produktov, ki vključuje tudi odgovorno nabavo surovin iz krožnega gospodarstva.

 • Popolna izvedba vseh zahtev glede okoljevarstva z vključitvijo potreb in pričakovanj vseh deležnikov podjetja Ísey.

 • Razvoj in implementacija strategije zmanjšanja ogljičnega odtisa celotnega proizvodnega procesa podjetja Ísey na minimalni obseg.

 • Prizadevanje za preprečevanje okolju škodljivih izpustov z učinkovito rabo energije.
   

 • Zmanjšanje količine odpadkov na minimum in recikliranje preostalih odpadkov.

 • Vzpostavitev jasno opredeljenih okvirnih pogojev, sklenjenih na strani poslovodstva, za naše okoljskopolitične cilje.

 • Nenehno izboljševanje okolju prijazne podjetniške dejavnosti podjetja Ísey ter izboljšanje proizvodov in storitev.

Okolje